Năm 2023 có nhuận không?

Đời sống

Năm 2023 (Quý mão sẽ có nhuận tháng 2 âm lịch). Nghĩa là sẽ có 2 tháng 2 âm lịch.

Cách tính năm nhuận âm lịch

Các bạn lấy số năm dương lịch chia cho 19. Nếu chia hết cho 19 hoặc có số dư là một trong các số: 3; 6; 9; 11; 14; 17 thì năm đó sẽ có nhuận âm lịch.

Đối với năm 2023: ta lấy 2023 chia 19 được 106 dư 9. Vì số dư là 9 thuốc một trong các số 3;6;9;11;14;17 nên năm 2023 sẽ là năm nhuận.

Năm nhuận cần chú ý gì

Vì năm 2023 nhuận nên sẽ có 2 tháng 2. Do đó tết âm lịch 2024 sẽ hơi trễ và sẽ rơi vào ngày 10 tháng 2 năm 2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *